บริษัท ดีพลัส(ประเทศไทย) จำกัด Dplusthailand ออกแบบให้คำปรึกษาแผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป รับสร้างห้องเย็น ห้องเย็นสำเร็จรูป ห้องแช่แข็ง พร้อมติดตั้งทั่วประเทศ รับออกแบบ และผลิตตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน จำหน่าย-ให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์

ห้องเย็นขนาดใหญ่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
           
          ห้องเย็นคือ??? 
           

 

 

 

 

 

ห้องเย็น (Cold Storage/Cold Room) หมายถึง ห้องซึ่งได้รับการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น สัมพัทธ์ให้เหมาะสมกับผลผลิตที่แช่เย็น ตัวผลผลิตจะมี อุณหภูมิต่ำลง อัตราการหายใจของผลผลิตจะลดลง จึงช่วย ชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และแบคทีเรียต่างๆ ซึ่ง จะช่วยยืดอายุของผลผลิตนั้นๆ • การเก็บรักษาผลิตทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ อาหารและวัตถุดิบประเภทต่างๆ 

           
          ประโยชน์ของห้องเย็น
           
          • ช่วยยืดอายุของผลผลิตหรือชะลอการเน่าเสียของผลผลิต ช่วยรักษาคุณภาพของผลผลิตให้คงอยู่ หรือมีการเสื่อมคุณภาพ ไปอย่างช้าๆ
• ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น โดยไม่ จำเป็นต้องขายผลผลิตไปในทันทีภายหลังเก็บเกี่ยว เพราะอาจ ขายได้ราคาต่่ำ
• ช่วยให้สามารถขนส่งผลผลิตไปขายได้ไกลๆ อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยผลผลิตยังในสภาพเดิ
           
            ห้องเย็นสำเร็จรูป DPlus Thailand เป็นห้องเย็นที่ได้คุณภาพและมีคุณสมบัตพิเศษที่โดดเด่นเหนือห้องเย็นทั่วไปโดยเฉพาะคุณสมบัตด้านการเก็บรักษาความสดและคงคุณค่าของผลิตภัณฑ์สูง อาทิเช่น ผลไม้สด, ผักสด,อาหารทะเลสด รวมไปถึงสินค้าแปรรูปต่างๆ ให้คงสภาพความสดใหม่ยาวนานยิ่งขึ้น ดังนั้น บริษัทดี พลัส (ประเทศไทย) จำกัด จึงจำเป็นต้องมีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ, ผลิตพร้อมติดตั้งห้องเย็นสำเร็จรูปที่มีความสามารถเฉพาะด้านโดยตรงเท่านั้น ในส่วนของการผลิตห้องเย็นนั้น เราได้คัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ดีและมีคุณภาพมากที่สุดมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองทุกการใช้งานให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าแก่ผู้ใช้งานให้มากที่สุด บริษัทดี พลัส (ประเทศไทย) จำกัด สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นผู้ผลิตผนัง SANDWICH PANEL โดยใช้ฉนวนโฟมโพลียูรีเทน POLYURETHENE FOAM (PU) และ โพลรสไตรีน POLYSTYRENE FOAM (PS)แบบไร้สาร CFC ซึ่งไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลก อีกทั้งอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนถูกออกแบบมาให้มีความทนทานและง่ายต่อการเคลื่อนย้าย และนำมาประกอบติดตั้งใหม่
           
         
                                               
                                                     
           
                                            
  

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
144882